fbpx

"ค้นพบความเป็นไปได้ในธุรกิจของคุณ"

CONVERTIBLE
BOND
5
Issuances
FUND RAISING
4
Billion Baht
ACTIVE CLIENTS
20
Company Listed

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด (FynnCorp Advisory) คือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจการเงินและงานการเงินของบริษัท เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการคำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำอย่างละเอียดตามแผนธุรกิจของลูกค้า เรานำเสนอบริการที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ทั้งยังครอบคลุมการดำเนินการตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนลูกค้าในการลงทุนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การเสนอขายหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าถือสิทธิ์ และการปรับโครงสร้างเงินทุน เป็นต้น

ในฐานะธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จมามากมาย พวกเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกท่านในเครือข่ายพันธมิตรของเราเพื่อรักษาความร่วมมือและประสบสำเร็จไปด้วยกันในระยะยาว ทั้งนี้ ด้วยความอิสระและความเป็นมืออาชีพ เรามุ่งทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือที่ท่านได้รับนั้นปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์

FynnCorp Advisory (ซึ่งมีชื่อเดิมว่าบริษัททริปเปิล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 13 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เดินหน้าพัฒนา ต่อยอด และขยายบริษัทของเราภายใต้ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ของทีมที่ปรึกษาด้านการเงินผู้เชี่ยวชาญ นำโดยคุณพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน ผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจของเรา ทั้งยังเติมไฟในการทำงานให้แก่ FynnCorp Advisory เพื่อพัฒนาทีมให้มุ่งสู่ความสำเร็จ ตลอดจนส่งเสริมบริษัทให้ทะยานขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลก

ถ้าคุณอยากรู้วิธีใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงินที่เหมาะกับธุรกิจของคุณจากทีมที่ปรึกษาผู้มากความรู้และประสบการณ์ของเรา สามารถติดต่อเราได้ทันทีเพื่อปรึกษาพูดคุยว่า เราจะร่วมกันเป็นพันธมิตรและเติบโตไปด้วยกันในฐานะหุ้นส่วนได้อย่างไร

เรื่องราวความสำเร็จ

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 208 ล้านบาท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 240 ล้านบาท

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งแรกในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย

ที่ปรึกษาทางเงินอิสระในการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 3 ในประเทศไทย

ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอร์แรนท์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 4 ในประเทศไทย

หุ้นส่วนของเรา

ผู้ให้บริการด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายในตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนเพื่อรับรองประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความสุจริต
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์กลางครบวงจรเพื่อการค้าขายหลักทรัพย์ การเสนอขายสินค้าและบริการต่าง ๆ และการค้าขายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ นักลงทุน บริษัทจดทะเบียน และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ
องค์กรไอเซค (AIESEC) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการโดยเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดประสงค์ของไอเซคคือการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำในเยาวชนผ่านการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงการพัฒนาโลกใบนี้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations)
เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

วิสัยทัศน์

  • เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทวาณิชธนกิจมืออาชีพที่มีผลงานเป็นที่จดจำและเป็นผู้ให้บริการตลาดทุนระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ภารกิจ

  • เพื่อยกระดับความมั่งคั่งของลูกค้าด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนระยะยาว
  • เพื่อมอบบริการที่เหนือความคาดหมายและมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยสร้างเป้าหมายร่วมกันและมีความจริงใจในทุกการติดต่อสื่อสาร ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความไว้วางใจ

คำมั่นสัญญาต่อพันธมิตรของเรา

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเป็นหุ้นส่วน
เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ทุกเป้าหมายที่กำหนดไว้จะต้องเหมาะสม สามารถติดตามและประเมินผลได้ ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกันจึงมีความสำคัญอย่างมาก
ระบุบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน
การระบุบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนมีความสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ฝ่าย เมื่อเป้าหมาย เจตนา และความคาดหวังมีความชัดเจน ความเชื่อถือก็จะเกิดขึ้น
ลดปัญหาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวัง
การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ชัดเจนตั้งแต่แรก จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าการเพิ่มเป้าหมายเข้ามาเรื่อย ๆ ในระหว่างการทำงาน
เลือกคนให้เหมาะกับงาน
เรามุ่งมั่นจัดสรรทีมที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้กับหุ้นส่วนของเรา สำคัญอย่างมากที่ทีมจะต้องเข้าใจว่างานที่คุณทำมีความเชื่อมโยงกับภารกิจของหุ้นส่วนอย่างไร เนื่องจากความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้การทำงานร่วมกันในระยะยาวเป็นไปอย่างราบรื่น
ใช้เวลา เงิน และความสามารถให้เต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ลงทุน ลงแรงและเวลาให้เต็มที่เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น
เราจะทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน เราเข้าใจว่าในการทำงานร่วมกัน แต่ละฝ่ายต่างมีความสามารถและทรัพยากรที่แตกต่างหลากหลายซึ่งสามารถนำมาส่งเสริมกันและกันได้ ทั้งนี้ เราจะพยายามให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเท่าเทียมและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ยืดหยุ่น โปร่งใส และปรับตามสถานการณ์
ความเชื่อใจมีรากฐานมาจากความโปร่งใส เราเข้าใจว่าหุ้นส่วนอาจไม่พึงพอใจในผลลัพธ์เสมอไป แต่เราจะยังคงรักษาบรรยากาศการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดกว้างในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน การทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีความโปร่งใส เปิดเผย และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

Our People

  • Board of Directors
  • Business Development
  • CEO office
  • Financial Advisory
  • Innovative Products
  • Investor Relation

เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงินทั้งหมดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
จากทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการทำงานที่ FYNNCORP

FYNNCORP มองหาสมาชิกใหม่ที่โดดเด่นและมีศักยภาพให้กับทีมอยู่เสมอ บุคคลที่มีพรสวรรค์คือใจกลางยุทธศาสตร์ของเรา

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จของเราหรือไม่

ร่วมงานกับเรา