ธุรกิจของเรา
Business Development คืออะไร?

Business Development เป็นงานที่ต้องทำให้บริษัทสามารถโตขึ้นได้ การทำงานในตำแหน่งนี้ คุณต้องคิดเหมือนกับว่าคุณเป็น CEO บริษัทที่ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่ายและสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท

LEARN MORE

GET YOUR INSIGHTS