บริษัท สีพันดอน – ราช ลาว จำกัดและบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัท สีพันดอน – ราช ลาว จำกัดและบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
13 กรกฎาคม 2021

ฟินน์คอร์ปทำงานร่วมกับบริษัทการค้าร่วมไทย – ลาว ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในการประเมินและดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับ นักลงทุนต่างประเทศเกี่ยวกับโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในลาวเพื่อส่งออกให้กับโรงงงานพลังงานชีวมวลในญี่ปุ่น

GET YOUR INSIGHTS