บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2021

ฟินน์คอร์ปให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมชื่อดังรายนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 2,400 ล้านบาทด้วย จัดการพันธบัตรทั้งหมดให้ชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อขจัดความซับซ้อน ในขั้นตอนนี้ทางบริษัทยังจัดการประชุมผู้ถือพันธบัตร ซึ่งมี มากกว่า 1,000 รายภายใต้สภาพการณ์ที่คาดไม่ถึงอันเกิดจากการระบาดของโควิด 19

นอกจากนี้ ฟินน์คอร์ปยังให้บริการแก่ ผู้ถือพันธบัตรตลอดกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้

GET YOUR INSIGHTS