บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )
13 กรกฎาคม 2021

ฟินน์คอร์ปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในการให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยปราศจากผลประโยชน์มูลค่า 260 ล้านบาทในการขายและเช่ากลับคืนอาคารสำนักงาน

GET YOUR INSIGHTS