บริการวาณิชธนกิจของเราครอบคลุมการประเมินมูลค่าธุรกิจ คำแนะนำการซื้อขาย การควบรวมและเข้าถือครองกิจการ รวมถึงกิจการร่วมค้า สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหรือยังไม่ได้จดทะเบียน เราสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักในทุกการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจ เราเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อธุรกิจที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน การขายหุ้นให้กับบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญ รวมถึงการขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม

การตรวจสอบฐานะทางการเงินของกิจการ

การตรวจสอบฐานะทางการเงินของกิจการคือกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสไม่ให้เกิดข้อครหา ทั้งยังป้องกันไม่ให้อุปสรรคที่คาดไม่ถึงเข้ามาขัดขวางการทำธุรกรรม ที่ AA&P เราวิเคราะห์การเงินของธุรกิจอย่างถี่ถ้วน ก่อนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ เราจะพิจารณาประวัติสถานะทางการเงินตามที่ยื่นกับกระทรวงพาณิชย์ ความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจบัญชีและบริษัทของผู้ตรวจบัญชี ตลอดจนพิจารณาประวัติของผู้ถือหุ้นและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธุรกิจ หลักการสำคัญเหล่านี้คือด่านหน้าของการตรวจสอบสถานะการเงินของกิจการทั้งหมด