วนัสนันท์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระหว่าง 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พัฒนาความเป็นผู้นำ โดยดำรงแหน่งประธาน และ อนุกรรมการการกีฬาของสโมสรนักศึกษา และเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม Startup Thailand ในหลายๆรายการไปจนถึงระดับประเทศ มีทั้งได้รางวัลและได้เข้าร่วม

โดยเธอชื่นชอบการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นคนชอบคิดชอบสร้าง ด้วยความที่วนัสนันท์​สนใจและกำลังมองหาโอกาสในการเรียนรู้ด้านธุรกิจ สตาทอัพ และ การลงทุน  เธอได้เรียนรู้มุมมองธุรกิจอย่างครอบคลุม การที่รู้พื้นฐานการเป็นนักธุรกิจทำให้ วนัสนันท์มีมุมมองที่กว้าง และสามารถมีความเข้าใจในการทำธุรกิจ ทั้งการจัดการและเตรียมรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมธุรกิจการสร้างกลยุทธ์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาธุรกิจ

การได้เป็นหนึ่งในของ AA&P ถือเป็นเกียรติและความท้าทายสำหรับเธอ AA&P ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินที่ทำให้โลกดีขึ้น  มันคุ้มค่ามากกับการได้เป็นหนึ่งในสมาชิกในทีมนี้ ทำให้เธอภูมิใจและพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกฝนตัวเองด้วย

READ MORE