ทศพรได้นำประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพจากการทำงานในบริษัทข้ามชาติ อาทิเช่น บริษัทเบรนน์แท็ก ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสัญชาติเยอรมัน หลังเข้าร่วมกับ AA&P ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของทีมวาณิชธนกิจ ทศพรได้ใช้ทักษะของเขาในการพิจารณารายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในงาน รวมถึงการค้นคว้า การสอบทานธุรกิจ (Due diligence) การวิเคราะห์ด้านการเงิน และยังช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทในการติดต่อธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายแง่มุม  

ทศพรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทศพรยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนั้น เขาเคยมีประสบการณ์ในการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา 

ทศพรมีความชื่นชอบในการออกแบบโครงสร้างทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแก่บริษัทและเขาชื่นชอบที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหา ขณะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยใช้ความรู้ทางด้านการเงินของเขา นอกจากนี้ เขายังมีทักษะในเชิงการวิเคราะห์ธุรกิจ โมเดลการเงิน และการประเมินมูลค่า

READ MORE