ธนภร จบปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ด้วยความที่สาขาวิชาที่จบมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมและมนุษย์ทำให้ธนภร เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์การทำงานด้านผู้ช่วยอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้ธนภรมีทักษะการประสานงานกับทางภาครัฐ ภาคเอกชน ทักษะการจัดประชุม และทักษะการทำวิจัย 

 ต่อมาธนภรได้ตัดสินใจเปลี่ยนสายงานมาเป็นทำงานธนาคารในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หลังจากเข้าทำงานที่ AA&P จึงได้นำทักษะต่าง ๆ ที่สั่งสมมา ทั้งการบริการลูกค้า ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนมาปรับใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์อันดีให้กับบริษัท  พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้และพร้อมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

READ MORE