ด้วยประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำให้อรทัยมีแรงบันดาลใจ ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของ AA&P ในฐานะนักวิเคราะห์ระดับจูเนียร์ ผู้จัดเตรียมข้อมูลและใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัยเพื่อสนับสนุนรายงานกรณีศึกษาของนักวิเคราะห์อาวุโส 

อรทัยสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เธอมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดับแนวหน้า และชอบเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของธุรกิจ เธอเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการใช้ทักษะทางงานวิจัยและเขียนรายงาน เพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินให้กับลูกค้า และการวิเคราะห์ “เชิงลึก” และการคำนวณเพื่อประกอบการทำรายงานกรณีศึกษาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถช่วยสมาชิกในทีมและลูกค้าในการสร้างยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ในการทำกำไรเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินและธุรกิจได้

READ MORE