ด้วยประสบการณ์มากกว่า 4 ปีในบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ณพวีร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านการเสนอขายหลักทรัพย์ การออกสินทรัพย์ และการให้คำปรึกษาทางการเงิน เป้าหมายของณพวีร์คือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดับแนวหน้าของประเทศ นอกจากการทำงานอย่างเต็มที่แล้ว ณพวีร์ยังทำให้บริษัทมีชีวิตชีวา และนำทักษะความรู้ใหม่ ๆ มาสู่ AA&P อยู่เสมอในฐานะหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของทีม

ณพวีร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 หลังจากสำเร็จการศึกษาและได้ทำงานกว่า 4 ปี ณพวีร์ตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจในหลักสูตร International MBA จาก Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiaotong University ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการจัดอันดับโดย Financial Times

READ MORE