อรปรียาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (เกียรตินิยม) เธอชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้เธอยังมีความสนใจไปถึงโลกของธุรกิจการเงิน ทำให้เธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม AA&P ในฐานะผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับจูเนียร์ เธอใช้ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเครื่องมือทางการเงินได้อย่างสร้างสรรค์ และเธอยังมีความสามารถในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะ มีทักษะของความเป็นผู้นำ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เธอสามารถช่วยสมาชิกในทีมและลูกค้าในการสร้างยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธ์ในการทำกำไรเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินและธุรกิจได้

READ MORE