เชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Business Administration for Global Business Management จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่นนั้น เขาจึงมีทักษะและความสนใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ และ มีมุมมองที่สามารถ มองเห็นถึงโอกาสต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ และยังมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทต่างๆในไทย ที่มีโอกาสจะได้ร่วมงานด้วย การผสมผสาน ทักษะต่างๆ มุมมองการมองโลกในแง่ดีของเขา และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เค้ามี ระดับโลก ทำให้เขานั้น สามารถที่จะปิดช่องว่างที่เคยปิดกั้นโอกาส ระหว่างแต่ละประเทศ และ สร้างโอกาสที่เปิดกว้าง มากมายที่เพิ่มขึ้น

การได้เป็นส่วนนึงของ AA&P นั้น ได้มอบประสบการ์ณมากมายให้กับเชน ด้วยการที่บริษัท ได้มอบอิสระในการทำงาน ไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตเดิมๆ การนี้ได้มอบโอกาสให้เชน ที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ในทิศทางของเขา และ ยังสามารถให้เชนเติบโต และพัฒนาตัวเองไปควบคู่กับ การทำงาน

READ MORE