สุพิชญาจบการศึกษาจาก คณะวารสารศาสตร์ เอกภาพยนตร์และภาพถ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างภาคฤดูร้อนของชีวิตนักศึกษาปีที่ 3 เธอมีโอกาสได้ฝึกงานในฐานะ UX/UI Designer ที่องค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพื่อการใช้งาน โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการออกแบบ (Human-Centered Design(HCD)) 

จากประสบการณ์ด้านการกำกับศิลป์ตลอดระยะเวลา 4 ปีในฐานะนักศึกษาภาพยนตร์และภาพถ่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของสุพิชญา เธอได้ผสานทฤษฎีการกำกับศิลป์เข้ากับการออกแบบแบบ Human-centered Desisng เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังสามารถใช้งานและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้งานออกแบบของเธอไม่ได้ยึดมั่นแค่เพียงความสวยงามทางศิลปะ แต่ออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง 

การได้ร่วมงานกับ AA&P ในฐานะสมาชิกทีม Futurist ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแห่งอนาคต! เพื่อความทันสมัยและตอบสนองความต้องการแก่คนยุคใหม่ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะทำให้เธอได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่จุดสูงสุด นับเป็นความท้าทายและความภาคภูมิใจ เป็นโอกาสอันดี และก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ๆ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทางการเงิน

READ MORE