ด้วยความที่ วิภาดาเชื่อว่า “การเรียนรู้ไม่ได้จบลงแค่ในห้องเรียน” เธอแสวงหาช่องทางที่จะพัฒนาฝีมือ และความสามารถ ในการออกแบบตัวเอง ควบคู่ไปในช่วงระหว่างที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรี งานฟรีแลนซ์ต่างๆที่เธอรับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแพกเกจ เว็บไซต์ หรือดีไซน์ภาพ สำหรับสื่อโฆษณา และ ได้ทำแต่ละชิ้นงานให้สำเร็จ และสมบูรณ์นั้น ทุกๆชิ้น ได้มอบประสบการ์ณที่น่าประทับใจให้เธอ อย่างที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ด้วยความสนใจในการออกแบบนิเทศศิลป์เป็นทุนเดิม และ การสื่อสารผ่านการออกแบบต่างๆ วิภาดา เรียนจบ ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เอกออกแบบนิเทศศิลป์ และ โท ภาษาญี่ปุ่น

วิภาดา เป็นดีไซนเนอร์ที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสาน การคิดสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกของปัญหาต่างๆด้วยทักษะการสังเกต ความกระตือรือร้น ความเป็นระเบียบ และ เธอยังมีความสามารถที่ก้างและหลากหลายในเชิงนิเทศศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น การวาดรูป ทำแพกเกจจิ้ง ดีไซน์วิชวล ทำ UX/UI และ การออกแบบโลโก้ ไม่ใช่ว่าวิภาดาจะมีความถนัดในสลิกการออกแแบบที่เธอได้เรียนจากในคณะแล้ว เธอยังมีความสามารถที่เธอเรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกฝนด้วยตัวเองอีกด้วย เช่น การขึ้นรูปสามมิติด้วยโปรแกรม Blender, การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ในโปรแกรม After Effect และ การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอที่เธอมีแพชชั่น มาตั้งแต่สมัยแข่งทำหนังตอนมัธยมปลาย สามปีตั้งแต่ที่เธอทำฟรีแลนซ์ในช่วงมหาลัยควสบคู่ไปกับการเรียนปริญญาตรี ได้มอบประสบการ์ณที่สำคัญมากมายให้เธอ โดยเฉพาะด้านการสร้างแบรนด์ และ ออกแบบอัตลักษณ์ ให้กับแบรนด์ต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ การที่วิภาดาได้เข้ามาร่วมทำงานที่ AA&P ที่เป็นบริษัทเจนใหม่ บริษัทนี้สามารถทำให้เธอทำงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และ มีอิสระทางความคิด เธอจึงสามารถนำความรู้ความสามารถ และ สกิลที่เธอมี นำมาช่วยออกแบบและ ดีไซน์อัตลักษณ์ brand corporate identity และ สื่อกราฟฟิกต่างๆ สำหรับบริษัท

READ MORE