วริศราจบปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการออกแบบ และวิชาโทการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยความเชื่อที่ว่าการออกแบบไม่มีขอบเขตและมักจะมีส่วนที่ร่วมกันของศาสตร์การออกแบบที่ต่างกันอยู่เสมอ วริศราจึงได้เรียนรู้และฝึกฝนการออกแบบหลากหลายสาขา เช่น กราฟฟิกดีไซน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ การออกแบบแบรนด์ และพัฒนาตนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design)

การเป็นนักออกแบบสหวิทยาการทำให้วริศรามีมุมมองที่กว้างและสามารถผสมผสานศาสตร์การออกแบบเพื่อนำไปสู่โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ นอกจากนี้เธอยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการออกแบบแบรนด์และการกำกับศิลป์ที่สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็นรูปธรรม

การได้เป็นหนึ่งในทีม Futurist ของ AA&P ถือเป็นเกียรติและความท้าทาย ทีมฟิวเจอร์ริสพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินที่ทำให้โลกดีขึ้น! มันไม่ง่ายเลย แต่มันคุ้มค่า การได้เป็นหนึ่งในสมาชิกในทีมสุดคูลนี้ ทำให้เธอภูมิใจและพร้อมที่จะพัฒนาและฝึกฝนตัวเองด้วยความรักและความพยายามอย่างที่เธอมีเสมอมา

READ MORE