ด้วยประสบการณ์จากบริษัทกองทุนระหว่างประเทศรายใหญ่แห่งหนึ่ง ทำให้ภวรัญชน์มีแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของ AA&P ด้วยทักษะความสามารถในการจัดการด้านต่าง ๆ และการจัดลำดับความสำคัญจึงทำให้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์กรเพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภวรัญชน์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว เธอมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของธุรกิจในแวดวงการเงินและใช้ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกในทีมทุกด้านเพื่อหาทางออกและสร้างสรรค์ให้งานประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยดูแลการจัดการภายในองค์กรในด้านการบัญชีการเงิน

ภวรัญชน์มีส่วนช่วยในการเฟ้นหาและกลั่นกรองบุคคลากรที่มีพรสวรรค์ ความมุ่งมั่น และคุณสมบัติที่เหมาะสมพร้อมนำมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมเพื่อพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันกับ AA&P

READ MORE