AA&P ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมาลบล้างประสบการณ์แง่ลบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินของผู้คนในปัจจุบัน คือหนึ่งในหัวใจหลักที่เราเองได้ทำมาตลอด ด้วยวิธีคิด “Human-centered design” (HCD) ซึ่งเน้นเจาะจง ทำความเข้าใจ พร้อมแก้ปัญหาเพื่อกลุ่มผู้ใช้โดยเฉพาะ

พัชรนันท์จบการศึกษาปริญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ไม่ได้จบด้านการออกแบบโดยตรงอย่างสวยหรู แต่ด้วยความสามารถ ประสบการณ์ ความชื่นชอบ และ ‘Willpower’ ในการเป็นนักออกแบบ รวมทั้งประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนฐานกระบวนการคิด Design Thinking เพื่อผู้คน ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อคนเหล่านั้นด้วยแนวทางของตัวเราเองได้สำเร็จ

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้คน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก การสร้างเครือข่ายและการ ‘ตกแต่ง’ ภาพลักษณ์ รวมถึงอัตลักษณ์ของทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เหมาะสม รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้คนทั่วไปที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ AA&P ก็เป็นงานหลักที่เราเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

READ MORE