นฤมลมีประสบการณ์ในสายงานออกแบบดิจิตอลโปรดักส์ มากกว่า 10 ปี และมี Passion อย่างแรงกล้า ที่อยากพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบทุกชิ้นงาน ประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่ธุรกิจและประสบการณ์ผู้ใช้งาน

เธอ สำเร็จการศึกษาทางด้าน Technology multimedia and animation และ เริ่มต้นเข้าสู่วงการดิจิตอลจากการเป็น Web designer และมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท Agency หลายแห่ง ออกแบบเว็บไซต์ให้กับบริษัทในไทย และต่างประเทศ

หลังจากนั้นได้ศึกษาและเข้าร่วม workshop เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท Start up หลายแห่ง เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด ค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ จนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และได้ศึกษาด้าน Data Analytic เพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลเชิงปริมาณมาประกอบการตัดสินใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

READ MORE