ด้วยความเชี่ยวชาญและความหลงใหลในการพัฒนาธุรกิจและวางกลยุทธ์ ชยพัทธ์เรียบจบจากคณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัย Aalto ประเทศฟินแลนด์ ด้วยความรู้ความสามารถที่รอบด้าน เขามีประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาธุรกิจ และการวิเคราะห์ธุรกิจ และการเงินจากทั้งบริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด ด้วยความเชื่อที่ว่า”ปัญหาคือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ เส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค จะมีผลลัพธ์อันหอมหวานรออยู่เสมอ”

ชยพัทธ์มีจุดแข็งในการเป็น “นักคิดสร้างสรรค์” “ผู้ชนะใจ” “นักกลยุทธ์” และ “ผู้สร้างสัมพันธ์” เขามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนระบบการเงินการลงทุนประเทศไทย ชยพัทธ์พร้อมต้อนรับผู้ที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนระบบการเงินของไทยแบบเก่า ๆ ไปด้วยกัน

READ MORE