จิรัชญาจบการศึกษาจากเอกรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอมีโอกาสเข้าทำงานในแผนก IT และมีประสบการณ์ทำงานในฐานะกราฟฟิคดีไซเนอร์ที่องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง งานออกแบบของเธอล้วนมีความโดดเด่นและได้รับคำชื่นชมจากองค์กร เธอมีความชื่นชอบทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนสายอาชีพจากกราฟฟิคดีไซเนอร์มาสู่ UX/UI ดีไซเนอร์

เป็นที่รู้กันดีว่า UX/UI ดีไซเนอร์ สามารถนำเทคนิคการออกแบบมาช่วยผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจพบ รวมไปถึงการมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและนำสิ่งที่คาดว่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดมอบให้แก่ผู้ใช้งานได้ เธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเธอจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

READ MORE