Investment Banking โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด

Investment Banking โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด
04 สิงหาคม 2021

หลังจากจบการศึกษา ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงที่มีความสับสน และไม่รู้ว่าตนเองชอบทำอะไร หรือต้องการจะทำอาชีพอะไร จึงมีหลาย ๆ คนเลือกที่จะเปลี่ยนสายอาชีพจากที่เรียนมา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสายงานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนัก ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คนที่ต้องการย้ายไปสู่สาขาอาชีพใหม่ อย่าเข้าใจผิดไปว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีทักษะ หรือมีศักยภาพไม่เพียงพอ แต่ปัญหาที่แท้จริงเป็นเพราะพวกเขาไม่มีประสบการณ์ “ตรง” กับสายงานที่เขาต้องการจะเปลี่ยนเพียงเท่านั้น ทำให้พวกเขาถูกคัดออกไปเป็นพวกแรก ๆ

ถ้าคุณถามว่าแล้วผมรู้ได้อย่างไร ? ผมก็จะบอกว่าคุณกำลังอ่านจากผู้มีประสบการณ์ตรง เพราะผมคืออีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพในช่วงอายุ 20 ปลาย ๆ จากวิศวกรการขายสู่สายงานวาณิชธนกิจ หรือ (Investment Banking หรือ IB) จากประสบการณ์ทำงานในทั้งอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการเงิน AA&P แตกต่างจากหลายบริษัทในปัจจุบันในเรื่องขั้นตอนการรับสมัคร AA&P เปิดโอกาสสำหรับใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสาย IB และ/หรือ สายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์อะไรมา หากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมที่เราไม่ควรพลาด และอยากหยิบฉวยโอกาสเข้ามาในชีวิต เข้ามาเรียนรู้กับเรา

AA&P เปิดโอกาสสำหรับใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสาย IB และ/หรือ สายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์อะไรมา”

– ทศพร ชูวุฒิเชาว์

“ข้อดีของการมีหุ้นส่วนเป็น Investment Banker (IB)” Click
“คุณเองก็เป็นผู้นำได้ ที่ AA&P” Click
“ทำไม AA&P จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงาน?” Click


ผู้เขียน
ทศพร ชูวุฒิเชาว์
ผู้จัดการแผนกวาณิชธนกิจ DV1

GET YOUR INSIGHTS