แรงบันดาลใจจากการฝึกงาน

แรงบันดาลใจจากการฝึกงาน
04 สิงหาคม 2021

อาชีพวาณิชธนกิจ (Investment Banking) เป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูง และเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของเด็กสายการเงินหลายๆ คน และฉันเป็นหนึ่งในเด็กสายการเงิน ที่ได้มีโอกาสมาฝึกงานสายอาชีพวาณิชธนกิจ ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการปรับตัวของนักศึกษาฝึกงาน แต่การฝึกงานในครั้งนี้ถือว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย เช่น การนำความรู้ในห้องเรียนมาปรับใช้ในการทำงาน และได้ความรู้จากสิ่งที่ในห้องเรียนไม่ได้สอน เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการฝึกงานตลอดระยะเวลา 4 เดือน คือ การตรวจสอบและการสอบทานข้อมูลของบริษัทที่บริษัทลูกค้าจะเข้าไปลงทุน หรือเรียกว่า การทำ Due Diligence 

Due Diligence เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในของบริษัทและเปรียบเทียบข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งยึดจากเอกสารรายงานภาษีต่างๆ ของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้สอบถามจากผู้บริหาร และพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน ดังนั้น กระบวนการ Due Diligence ควรจะยึดข้อมูลจากในเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัทลูกค้า บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร แผนธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน สัญญาต่าง ๆ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อเป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

“ตลอดระยะเวลาในการฝึกงาน ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับฉัน ทำให้ฉันได้ก้าวข้ามจาก comfort zone ของตัวเอง และเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ มากขึ้น ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ถือเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งใน AA&P”

– อรทัย หนุนแหลมทอง

“Investment Banking โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด” Click
“กลยุทธ์ทางธุรกิจจากจุด “ยืน” ของ AA&P” Click
“ข้อดีของการมีหุ้นส่วนเป็น Investment Banker (IB)” Click


ผู้เขียน
อรทัย หนุนแหลมทอง
นักวิเคราะห์แผนกวาณิชธนกิจ DV1

GET YOUR INSIGHTS