Corporate Saving กลยุทธ์หลักของ FYNNCORP เพื่ออนาคตประเทศและนักลงทุนไทย

Corporate Saving กลยุทธ์หลักของ FYNNCORP เพื่ออนาคตประเทศและนักลงทุนไทย
25 มีนาคม 2022

“เราต้องการเปลี่ยนอนาคตตลาดทุน และพฤติกรรมของนักลงทุนไทย จากการ “ฝากเงินในธนาคาร (Banking Saving)” ไปฝากเงินในบริษัทจดทะเบียน (Corporate Saving)”

– พรพุทธ ริจิรวนิช

ในปี 2564 เงินฝากในธนาคารของนักลงทุนไทยเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าสูงถึง 15 ล้านล้านบาท แต่ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกลับอยู่ที่ 0.50% เท่านั้น (ข้อมูลอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ในขณะที่อัตราเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อยู่ที่ประมาณ 3% ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 0.50% บ่งบอกว่าปัจจุบันนักลงทุนหรือผู้ฝากเงินกำลังได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่พวกเขาสมควรจะได้รับ อีกทั้ง สถานการ์ณนี้ชี้ให้เห็นว่าเงินฝากธนาคารจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต กำลังทำลายศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% หากคุณฝากเงินจำนวน 1,000 บาท เมื่อครบ 1 ปี คุณจะได้ผลตอบแทนเพิ่ม 5 บาทเท่านั้น ไม่ใช่ 30 บาทอย่างที่คุณควรจะได้เมื่อคำนวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ที่ 3% ในเชิงการเติบโตทางเศรษฐกิจ เงินฝากธนาคารที่มากจนเกินไปถือเป็น “อุปสรรค” มากกว่าที่จะเป็น “แรงผลักดัน” ภาคการผลิต การแข่งขันในตลาด และการพัฒนาประเทศ เงินฝากธนาคารจึงไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนต่ำ แต่ยังแช่แข็งกระแสเงินไหลเวียนที่อาจก่อให้เกิดมูลค่าต่อภาคเอกชนด้วย

ในปี 2565 FYNNCORP มุ่งผลักดัน “กลยุทธ์ Corporate Saving” โดยการสร้างกระแสเงินไหลเวียนจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปสู่หลายร้อยบริษัทมหาชนของประเทศไทย เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการเป็น “Virtual Public Bank” แห่งแรกในโลก เรานำเสนอโครงสร้าง “หุ้นกู้แปลงสภาพ” ให้นักลงทุนและตลาดทุนไทยได้รู้จัก และทำการซื้อ-ขาย เป็นครั้งแรกในประเทศ หุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกของ FYNNCORP เมื่อปีที่แล้วเราริเริ่มการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“KUN”) และ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TWZ”) เป็นกรณีตัวอย่างในตลาดทุนจำนวนมากกว่า 300 ล้านบาทภายในระยะเวลาครึ่งปีหลัง

ปีนี้ FYNNCORP วางเป้าหมายที่จะสร้าง Portfolio การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนกว่า 1,500 ล้านบาท อีกทั้งเดินหน้าขยายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งในเชิงคุณค่าและปริมาณ เราสนับสนุนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับบริษัทมหาชนขนาดกลางผู้มีศักยภาพและกำลังมองหาโอกาสให้กับธุรกิจ ดังนั้นหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนหลักในการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่าง FYNNCORP และลูกค้าของเรา

“ร่วมขับเคลื่อน GDP ประเทศและสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน!”

“FYNNCORP ผู้นำบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ” Click

AUTHOR
Corporate Saving กลยุทธ์หลักของ FYNNCORP เพื่ออนาคตประเทศและนักลงทุนไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละการตลาด

GET YOUR INSIGHTS