ธุรกิจของเรา
ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับเป็นอีกก […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
หุ้นกู้แปลงสภาพ: ทางเลือกการระดมทุน สำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม

หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร? หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนึ่งในเครื่ […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
FYNNCORP เผยไตรมาส 3/2565 ระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพไปแล้วกว่า 455 ล้านบาท

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด (FYNNCORP) บริษัทที่ […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
การปรับตัวให้เข้ากับกระแสการลงทุนแบบดิจิทัล

ในปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเ […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
เรียนรู้ และเริ่มต้นใหม่ ที่ FYNNCORP

จาก Beauty Blogger ของวงการบิวตี้และแฟชั่น สู่สายงานวาณ […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
การลงทุน กับ การผลิตสื่อ

ในยุคดิจิทัล ดิฉันคิดว่าเนื้อหาบนสื่อออนไลน์มีบทบาทสำคั […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
Social Impact

ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Social impact […]

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
UX/UI: นักออกแบบ ตกแต่ง ‘ความรู้สึก’ ในโลกการเงิน

“How does a UX/UI designer do for the finance sphere?”

“Does a UX/UIer only do graphic and visual design for financial companies?” 

“Design skills are only required for a UX/UI designer?”

I have repeatedly answered those three questions above since I started working as a designer. Fortunately, as I’m considered myself one of the UX/UIer who is also part of a financial advisory firm, I think answering those questions by talking about my work experience at AA&P would be a great chance this time.

LEARN MORE
ความรู้ทั่วไป
สมดุลของเทคโนโลยีและชีวิตในยุคดิจิทัล

ในปัจจุบัน หลายคนเริ่มหันมาสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้น กระแสการรับประเทศอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่สุขภาพกาย ผู้คนยังเข้าใจและให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตมากขึ้น แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดี เช่น การปรับสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน สภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ในภาพใหญ่ของสุขภาวะที่ดี (Wellbeing) มันไม่มีการจำกัดความเพียงหนึ่งเดียว แต่อย่างน้อย จากความเห็นชอบโดยทั่วไป สุขภาวะหมายถึงการมีอารมณ์เชิงบวก การไม่มีอารมณ์เชิงลบ การพึ่งพอใจกับชีวิต การเติมเต็มและการดำรงชีวิตทางบวก ซึ่งจริง ๆ แล้วสุขภาวะมีหลายด้าน เช่น สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางเศรษฐกิจ สุขภาวะทางสังคม ดังนั้นการจะไปถึงสุขภาวะในด้านต่าง ๆ อาจจะมีการปฏิบัติและกระบวนการ

LEARN MORE
ความรู้ทั่วไป
โลกการลงทุนผ่านมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

โลกของการลงทุนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากนับจากตลาดหุ้นแห่งแรกที่ Amsterdam Stock Exchange ก็เป็นกว่า 400 ปี ที่การลงทุนในหุ้นสามัญสามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปและเป็นช่องทางการระดมทุนของกิจการเพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มผลกำไรให้กับกิจการ ดังนั้นหลังจากผ่านระยะเวลมากว่า 400 ปี ส่งผลทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้โลกของการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้นและยากต่อความเข้าใจของใครหลาย ๆ คน

LEARN MORE

GET YOUR INSIGHTS