ความรู้ทั่วไป
โลกการลงทุนผ่านมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

โลกของการลงทุนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากนับจากตลาดหุ้นแห่งแรกที่ Amsterdam Stock Exchange ก็เป็นกว่า 400 ปี ที่การลงทุนในหุ้นสามัญสามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปและเป็นช่องทางการระดมทุนของกิจการเพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มผลกำไรให้กับกิจการ ดังนั้นหลังจากผ่านระยะเวลมากว่า 400 ปี ส่งผลทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้โลกของการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้นและยากต่อความเข้าใจของใครหลาย ๆ คน

LEARN MORE
ธุรกิจของเรา
Business Development คืออะไร?

Business Development เป็นงานที่ต้องทำให้บริษัทสามารถโตขึ้นได้ การทำงานในตำแหน่งนี้ คุณต้องคิดเหมือนกับว่าคุณเป็น CEO บริษัทที่ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่ายและสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท

LEARN MORE

GET YOUR INSIGHTS