FYNNCORP เผยไตรมาส 3/2565 ระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพไปแล้วกว่า 455 ล้านบาท

FYNNCORP เผยไตรมาส 3/2565 ระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพไปแล้วกว่า 455 ล้านบาท
24 สิงหาคม 2022

บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด (FYNNCORP) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้แปลงสภาพ” หรือ “Convertible Bond” (CB) โดยตั้งเป้าผลักดันการระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในประเทศให้มากขึ้นถึง 30,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการระดมทุนให้กับพันธมิตรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนไทย เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นผ่านการกระตุ้นการลงทุนในตลาดทุนไทย

นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล ผู้จัดการใหญ่สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาส 3/2565 FYNNCORP สามารถระดุมทุนผ่านการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้แปลงสภาพ” ให้กับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO และ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT คิดมูลค่ารวมกันกว่า 455 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จที่ FYNNCORP ได้สร้างให้กับพันธมิตรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมแกร่งด้านการเงินด้วยการรังสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับพื้นฐานของธุรกิจในแต่ละช่วงจังหวะเวลา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ LEO และ CWT นั้นถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของ FYNNCORP ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเสียงตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม มียอดจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ามาเกินกว่าจำนวนที่ออกและเสนอขาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของธุรกิจพันธมิตร FYNNCORP โดยนักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสร้างผลตอบแทนคืนให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา FYNNCORP เคยประสบความสำเร็จในการระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปแล้วกว่า 330 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3/2565 มูลค่าตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของ FYNNCORP มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะแตะที่ 800 ล้านบาทแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายปีนี้ของ FYNNCORP ที่ตั้งใจจะสร้างมูลค่าตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพให้ได้มากกว่า 2,500 ล้านบาท ภายในปี 2565

นายธีระยุทธ กล่าวเสริมว่า ยังมีพันธมิตรบริษัทจดทะเบียนของ FYNNCORP อีกหลายรายที่กำลังเตรียมตัวจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในช่วงไตรมาส 4/2565 จนถึงช่วงต้นปี 2566 โดยระยะอันใกล้นี้ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของ FYNNCORP กำลังจะเปิดให้นักลงทุนสามารถเข้าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในช่วงวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320 ล้านบาท โดย AA&P ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายฐานลูกค้าผ่านการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอย่างหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทางเลือกในการระดมทุนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าใจและเข้าถึงการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านการให้บริการ “Investors-Insight” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนที่เป็นพันธมิตรของ FYNNCORP ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานรวมกันแล้วมากกว่า 15,000 ราย โดย FYNNCORP ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ได้มากกว่า 100,000 ราย

FYNNCORP มีจุดมุ่งหมายใหญ่ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุน (Investment Banking and Capital Market) เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเม็ดเงินในตลาดทุนไทยไปจนถึงการให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่จะช่วยเชื่อมการสื่อสารระหว่างนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนให้เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เมื่อนักลงทุนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นก็ช่วยลดความเสี่ยงและเป็นการอุดรูรั่วในการลงทุนแต่ละครั้งให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้

“ร่วมขับเคลื่อน GDP ประเทศและสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน!”

AUTHOR
อรปรียา ทองอ่วมใหญ่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

GET YOUR INSIGHTS