FYNNCORP ที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย

FYNNCORP ที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย
25 มีนาคม 2022

FYNNCORP ยกระดับบริการขึ้นเป็น บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทของเราดูแลทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่จดทะเบียน ด้านการลงทุนในธุรกิจกัญชง-กัญชา พร้อมทั้งศึกษากฎหมายใบอนุญาตและโอกาสทางธุรกิจเราให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนในธุรกิจกัญชง-กัญชาทั้งในและต่างประเทศด้วยคำแนะนำที่เหนือชั้น ซึ่งครอบคลุมการประเมินมูลค่าธุรกิจ คำแนะนำการซื้อขาย การควบรวมและเข้าถือครองกิจการ รวมถึงกิจการร่วมค้าเรามุ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยและต่างชาติ อีกทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกัญชง-กัญชาในภูมิภาคเอเชีย สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหรือยังไม่ได้จดทะเบียน เราสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักในทุกการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจกัญชง-กัญชา เราเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อธุรกิจที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน การขายหุ้นให้กับบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการเฟ้นหานักลงทุนผู้มีศักยภาพที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นเดิม และพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่

ในปีนี้ FYNNCORP เดินหน้าขยายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจกัญชง-กัญชา รวมทั้งกระตุ้นเศรฐกิจและการเติบโตภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุงสุดในการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการในประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้ธุรกิจกัญชง-กัญชาไทยเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคต่อไป

“Corporate Saving กลยุทธ์หลักของ FYNNCORP เพื่ออนาคตประเทศและนักลงทุนไทย” Click

AUTHOR
FYNNCORP ที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละการตลาด

GET YOUR INSIGHTS