โลกการลงทุนผ่านมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

โลกการลงทุนผ่านมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
30 พฤษภาคม 2022

โลกของการลงทุนมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากนับจากตลาดหุ้นแห่งแรกที่ Amsterdam Stock Exchange ก็มีอายุกว่า 400 ปี ที่การลงทุนในหุ้นสามัญสามารถเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปและเป็นช่องทางการระดมทุนของกิจการเพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มผลกำไรให้กับกิจการ ดังนั้นหลังจากผ่านระยะเวลามามากกว่า 400 ปี ส่งผลทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ข้อมูลในโลกของการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้น และยากในการทำความเข้าใจสำหรับใครหลาย ๆ คน

โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ไม่มีการเรียนการสอนการวางแผนทางการเงินหรือการลงทุนในวิชาพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากขึ้น รวมไปถึงเกิดความกลัวในการลงทุนจากการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในโลกการลงทุน ในมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้มองเห็นว่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการลงทุนให้กับคนทั่วไป ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง ทั้งนี้นอกจากจะช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างแม่นยำ และ มีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของการระดมทุนให้กับกิจการและหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน FYNNCORP มีเป้าหมายที่สร้างนวัตกรรมทางการลงทุนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักลงทุนภายในประเทศให้มีศักยภาพการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์อะไรมา หากคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีเป้าหมายเดียวกับเรา ก้าวเข้ามาร่วมพัฒนาโลกการลงทุนไปพร้อมกับเรา

AUTHOR
คามิน เจตน์จรุงวงศ์
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกำกับดูแลธุรกิจ

GET YOUR INSIGHTS